Back to Top

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (+66) 080-900-9100
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : (+66)80-900-9100
 

ครอบฟันลอย

  • ครอบฟัน

    เป็นการบูรณะฟัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับฟันธรรมชาติให้ใช้บดเคี้ยวอาหารได้ตามปกติ มักทำกับฟันที่ผุมากๆ หลายด้าน หรือสูญเสียเนื้อฟันไปมากจนอุดไม่อยู่ หรือฟันที่แตกหักหรือสึกมากๆ เนื่องจากการบดเคี้ยวหรือจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้อาจทำครอบฟันเพื่อเพิ่มความสวยงาม เช่น ในคนที่มีฟันหน้าที่สีฟันผิดปกติ เช่น ฟันที่ดำหรือคล้ำมากๆ เนื่องจากยาพวกเตตร้าไซคลิน...