การจัดฟันด้วยเลเซอร์

การจัดฟันด้วยเลเซอร์

เลเซอร์ (Laser) ถูกนำมาใช้ร่วมกับการดัดฟัน ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของการจัดฟัน เพื่อช่วยให้ฟันเคลื่อนตัวได้เร็วขึ้นกว่าปกติ และช่วยลดความเจ็บปวดขณะจัดฟัน เลเซอร์จัดฟันมีหลายความยาวคลื่นที่นำมาใช้ในการจัดฟัน แต่ละความยาวคลื่นมีจุดมุ่งหมายในการเลื่อนฟันที่แตกต่างกัน คือ มีช่วงแรก ช่วงกลางและช่วงปลาย ซึ่งแต่ละช่วงในการจัดฟันต้องใช้ความยาวคลื่นที่แตกต่างกันด้วย 

ขั้นตอนการจัดฟันด้วยเลเซอร์

ขั้นตอนแรก ทำเช่นเดียวกับการจัดฟันทั่วๆ ไป มีการประเมินและวางแผนการรักษา จำเป็นต้องตรวจคนไข้ว่าเหมาะกับการจัดฟันหรือไม่ และสามารถใช้เครื่องเลเซอร์กระตุ้นการจัดฟันได้หรือไม่ โดยการตรวจสภาพเหงือกและฟัน จากนั้นจึงพิมพ์ฟัน เอ็กซเรย์ (X-rays) และติดเครื่องมือจัดฟัน ขั้นตอนที่สอง ใช้เลเซอร์กระตุ้นฟัน เพื่อให้ฟันเคลื่อนเร็วก่อนที่จะทำการติดเครื่องมือจัดฟัน หลังจากนั้นจะใช้เลเซอร์ช่วยกระตุ้นทุกครั้งที่ทันตแพทย์นัดหมายมาเปลี่ยนลวดดัดฟัน ซึ่งหมายถึงว่า ต้องมาพบทันตแพทย์ถี่ขึ้นเนื่องจากฟันเคลื่อนตัวเร็ว และฟันของคุณจะเรียงตัวสวยในเวลาอันรวดเร็ว จึงถอดเหล็กดัดฟันออกได้ไวขึ้น

นอกจากเลเซอร์แล้วก็ยังมีผู้ช่วยในการจัดฟันอีกสองตัวคือ LED + หมุดจัดฟัน ทั้งสองตัวนี้จะช่วยให้การจัดฟันเร็วขึ้นกว่าปกติ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาฟันยื่นมากหรือกรณีที่คนไข้ไม่อยากถอนฟัน ความปลอดภัยของเลเซอร์จัดฟันมีความปลอดภัยเพราะใช้พลังงานต่ำแทบไม่มีความเสียวฟัน ส่วนอาการเจ็บก็เนื่องมาจากการจัดฟันไม่ได้เกิดจากเลเซอร์จัดฟัน 

ความปลอดภัยของเลเซอร์จัดฟัน มีมากเพียงใด

เลเซอร์ที่ถูกนำมาใช้ในการจัดฟัน เป็นเลเซอร์พลังงานต่ำ ไม่ได้เป็นเลเซอร์พลังงานสูงที่ใช้ตัดหรือทำลายล้างแบบเลเซอร์ตัดเหงือกหรือตัดไฝ จึงไม่ส่งผลให้คนไข้เจ็บปวดมากขึ้น และแทบไม่มีอาการเสียวฟัน