การจัดฟัน 

จัดฟันทำให้หน้าเปลี่ยน

ความเชื่อที่ว่าการจัดฟันส่งผลให้รูปร่างของใบหน้าเปลี่ยนหรือทำให้ใบหน้าดูยาวขึ้นนั้น เกิดขึ้นได้จริง แต่ไม่เกิดขึ้นในทุกกรณี ขึ้นอยู่ปัญหาของลักษณะความผิดปกติของแต่ละคน รวมถึง การถอนฟันหรือไม่ถอนฟันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของใบหน้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของใบหน้า เช่น อายุ น้ำหนักตัวที่ลดลง เป็นต้น 

การจัดฟันเป็นกระบวนการแก้ไขความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นจากการเรียงตัวของฟัน และการสบฟันที่ผิดปกติให้กลับไปสู่สภาพที่ปกติ ซึ่งโครงสร้างที่ถูกปรับเปลี่ยนรวมทั้งฟันที่ถูกเลื่อนไปจะเกิดจากการใช้แรงที่ละเอียดอ่อนทั้งจากเครื่องมือภายนอกและภายในช่องปากเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการปรับแต่งใหม่ กระดูกที่ล้อมรากฟันจะเกิดการละลายและเสริมสร้างใหม่ของกระดูกแบบค่อยเป็นค่อยไปและเกิดการเคลื่อนตัวของฟันในอัตราเฉลี่ย 1 มิลลิเมตร ต่อ 1 เดือน 

การทำให้ฟันเกซ้อน คุด และที่อาการหนักก็ฟันล่างครอบฟันบนแทนที่ปกติฟันบนจะครอบฟันล่าง การรักษาจะยุ่งยากตามปัญหา แต่คุณหมอก็สามารถแก้ปัญหาให้ได้แต่ละรายต้องการตรวจจากผู้ชำนาญที่มี ประสบการณ์สูงคนไข้จัดฟันหากได้รับการดูแลตั้งแต่เด็ก เริ่มจากฟันกรามแท้ขึ้นมาจะดี ถ้ามีปัญหาการสบฟันผิดปกติจะได้แก้ไขทัน และง่ายต่อการรักษาต่อไป คุณหมออาจขยายขากรรไกรช่วยได้ปกติจะเริ่มในคนไข้อายุประมาณ 10 - 11 ปี ใช้เวลาใส่เครื่องมือติดแน่นประมาณ 2 - 3ปี เครื่องมือมีทั้งติดแน่นใช้ยางและลวดดึงฟัน และเครื่องมือถอดได้ 

ประโยชน์ของ การจัดฟัน 

1. ช่วยแก้ปัญหาในการบดเคี้ยวอาหาร ช่วยทำให้ใบหน้ามีความสวยงามและแก้ไขความผิดปกติในการทำหน้าที่ของ 

2. อวัยวะในช่องปากให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่น การเรียงฟันที่ไม่ดี อาจส่งผลให้เกิดการปวดของขากรรไกร หรืออาจ 

3. ทำให้เหงือกบาดเจ็บ หรืออาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุและเหงือกอักเสบ หรืออาจจำเป็นต้องจัดฟันเพื่อการรักษา

4. ชนิดอื่นให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น เช่น การใส่สะพานฟัน การครอบฟัน และการใส่ฟันชนิดถอดได้

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : จัดฟันหน้าเรียว จริงหรือไม่? (คลิก)