การเอ็กซ์เรย์ฟิล์มเล็ก

การเอ็กซ์เรย์ฟิล์มเล็ก

เพื่อการรักษาทันตกรรม เช่น การรักษาราก เพื่อให้ทันตแพทย์ได้เห็นภาพถ่ายรังสี ให้เห็นความยาวรากเพื่อการวินิจฉัยในการรักษา , การผ่าฟันคุต เพื่อให้เห็นรากของฟันซึ่งอาจจะทับกับเส้นประสาท หรืออาจให้เห็นฟันที่ฝังใต้กระดูก