จัดฟัน In-Ovation Braces

จัดฟัน In-Ovation Braces

การจัดฟันด้วยเครื่องมือ In-Ovation R  เป็นการจัดฟันชนิดหนึ่งในกลุ่ม Self-Ligate (การเคลื่อนฟันโดยใช้ ฺBracket เป็นตัวเคลื่อนฟัน) หรือ จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ Damon System ซึ่งข้อดีของกลุ่มนี้คือ

  1. จัดฟันได้ผลสำเร็จมากที่สุด
  2. จบการรักษาเร็วกว่าและได้ผลที่แน่นอน
  3. เจ็บน้อยกว่า
  4. ลดโอกาสในการถอนฟัน

In-Ovation Braces : มีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ เป็น Bracket ที่ Design ที่บางที่สุด ซึ่งผลดีคือลดโอกาสในการเกิดแผลในช่องปากมากขึ้นเนื่องจากตัว Bracket ไม่ไปเสียดสีกับอวัยวะในบริเวณช่องปากมากนัก และไม่เกิดปฏิกิริยาลบต่อร่างกาย

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : จัดฟัน มีกี่ประเภท (คลิก)