รากฟันเทียม

รากฟันเทียม

รากฟันเทียมเป็นวิวัฒนาการทางทันตกรรมที่กำเนิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบในการใส่ฟันปลอม เพื่อให้ได้ฟันที่มีสภาพใกล้เคียงฟันธรรมชาติ ทั้งด้านความแข็งแรงและความสวยงาม โดยการฝังวัสดุที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับรากฟันและทำมาจากโลหะไทเทเนียม (Titanium) ลงบนกระดูกขากรรไกรเพื่อรองรับการใส่ฟันปลอมภายในช่องปาก ทั้งชนิดที่ถอดได้และติดแน่น (Removable and fixed partial denture) นอกจากนี้ปัจจุบันยังได้มีการพัฒนาการฝังรากเทียมบริเวณภายนอกช่องปากด้วย เพื่อให้การรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วย ที่มีความพิการของใบหน้าและศีรษะ (Craniofacial Deformity)

แต่เดิมทีนั้น เวลาทันตแพทย์ทำการใส่ฟันปลอมให้ผู้ป่วยนั้น จะทำได้เพียงทดแทนส่วนของตัวฟันที่อยู่เหนือเหงือกเท่านั้น ไม่สามารถทดแทนส่วนของรากฟันที่อยู่ในกระดูกได้ ทำให้กระดูกขากรรไกรเกิดการละลายตัว เนื่องจากการที่กระดูกขากรรไกรจะคงสภาพอยู่ได้นั้น จะต้องมีแรงกระตุ้นจากการบดเคี้ยวส่งแรงผ่านไปยังรากฟันเข้าไปในกระดูกขากรรไกร ซึ่งภายในกระดูกนี้จะมีเซลล์สร้างกระดูกอยู่ จึงมีการสร้างกระดูกทดแทนส่วนที่ถูกละลายไปตลอดเวลากระดูกจึงคงสภาพอยู่ได้

แต่ถ้าเราถอนฟันออกไป แล้วใส่ฟันปลอมไม่ว่าจะเป็นฟันปลอมถอดได้หรือติดแน่น หรือไม่ใส่เลย แรงที่ลงไปบริเวณกระดูกจะอยู่ที่บริเวณผิวนอกไม่สามารถส่งผ่านแรงไปยังกระดูกได้ ทำให้ไม่มีการสร้างกระดูกทดแทน เกิดการละลายตัวและเล็กลงไปเรื่อยๆ นอกจากนี้ในการใส่ฟันปลอมนั้นจำเป็นต้องใช้ฟันซี่อื่นๆช่วยในการยึดหรือรับน้ำหนักฟันปลอม ต้องมีการตัดทำลายเคลือบฟันซี่ข้างเคียง เพื่อเปลี่ยนให้เป็นครอบฟัน ทำให้ต้องเสียฟันเพิ่มขึ้น หรือบางครั้งผู้ป่วยถอนฟันไปหลายซี่ทำให้ไม่สามารถทำฟันปลอมติดแน่น ก็จำเป็นต้องใส่ฟันถอดได้แทน รากเทียมจึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้