เครื่องสแกนฟันiTero

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรักษาทันตกรรมมีความก้าวหน้าและทันสมัยขึ้นมาก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการรักษาทันตกรรม ทันตแพทย์สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวางแผนการรักษาและช่วยในการรักษาผู้ที่ปัญหาสุขภาพช่องปากด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนเข้ารับการผ่าตัด รวมถึงการพักฟื้นหลังการผ่าตัด เป็นต้น

เราให้ความสำคัญในการให้บริการทันตกรรม เราได้นำเทคโนโลยีทางทันตกรรมที่เป็นระบบดิจิตอลเข้ามาใช้ในการวางแผนการรักษาและใช้เทคโนโลยีระบบดิจิตอลมาร่วมในการรักษาต่างๆ เช่น การฝังรากฟันเทียม การจัดฟัน invisalign การทำวีเนียร์และครอบฟัน เป็นเต้น การใช้เทคโนโลยีระบบดิจิตอลช่วยให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้รับบริการจะได้รับการรักษาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว และสามารถเห็นผลการรักษาก่อนตัดสินใจรับการรักษาได้ ทั้งนี้เทคโนโลยีระบบดิจิตอลสามารถทำให้ผู้รับบริการทราบข้อมูลการรักษาโดยรายละเอียดและชัดเจนตั้งแต่ก่อนรับการรักษาจนกระทั้งเสร็จสิ้นการรักษา

เครื่องสแกนฟันiTero
เครื่องสแกนฟัน iTero เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สแกนฟันแทนการใช้วัสดุพิมพ์ปาก เมื่อสแกนฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบฟันของผู้รับบริการเป็นไฟล์ดิจิตอล สามารถส่งให้ห้องแลปทันตกรรมเพื่อผลิตชิ้นงานได้ทางออนไลน์ ทำให้ผลิตชิ้นงานได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ส่วนใหญ่ใช้กับการจัดฟัน invisalign ทำให้ได้รับเครื่องมือจัดฟันเร็วขึ้นกว่าการพิมพ์ฟันประมาณ 2 อาทิตย์