Intra Oral Digital Camera (การตรวจในช่องปากด้วยกล้องดิจิตอล)

Intra Oral Digital Camera (การตรวจในช่องปากด้วยกล้องดิจิตอล)

บริการตรวจภายในช่องปากด้วยกล้องดิจิตอล เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพในช่องปากโดยต่อสัญญาณออกมาให้เห็นที่จอภาพ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทาง  ทันตกรรมชั้นสูงโดยเป็นเครื่องมือ ที่ช่วยให้ทันตแพทย์และผู้รับบริการได้เข้าใจร่วมกันถึงสภาพโดยทั่วไปในช่องปากและทำให้การวางแผนการรักษาเป็นไปอย่างง่ายดายและแม่นยำ รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบสภาพเหงือกและฟันก่อนและหลังการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กล้องสำหรับถ่ายภาพในช่องปากนี้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเหมือนกับการใช้เพียงแค่กะจกด้ามเล็กๆส่องเข้าไปในช่องปาก โดยเลนส์เฉพาะของกล้องนี้จะมีกลไกโฟกัสภาพอัตโนมัติและทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนของฟัน หรือสภาพโดยรวมทั้งหมดในช่องปาก โดยไม่ต้องผ่านการปรับแต่งภาพใดๆ

โดยภาพที่ได้จะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณวิดีโอเข้าสู่หน้าจอภาพ เพื่อแสดงให้ผู้รับบริการได้เห็นถึงภาพที่ถ่ายไว้โดยใช้เวลาที่รวดเร็ว