Back to Top
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (+66) 080-900-9100
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : (+66)80-900-9100
 

จัดฟันแบบโลหะติดแน่น

  • จัดฟัน

    ทางศูนย์ทันตกรรมเด็นทัล แพลนเน็ต ได้มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับ ด้านทันตกรรม ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้น เช่น เลเซอร์เพื่อ การจัดฟัน จะสามารถช่วยให้จัดฟัน เสร็จเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยรักษา หลังจากการใส่รากฟันเทียม ทำให้ตัว IMPLANT สมานกับกระดูกเร็วขึ้น และช่วยลด อาการบวม หลังจากการผ่าฟันคุด, การจัดฟันแบบใส ไร้เหล็ก (Invisalign) ซึ่งเป็นการจัดฟัน ที่ดีที่สุดใน กลุ่มการจัดฟัน แบบไม่เห็น เครื่องมือ, การ X-Ray OPG (Orthopantomogram) และเทคโนโลยีอื่นๆ อีกมากมาย...

  • จัดฟัน In-Ovation Braces

    การจัดฟันด้วยเครื่องมือ In-Ovation R  เป็นการจัดฟันชนิดหนึ่งในกลุ่ม Self-Ligate (การเคลื่อนฟันโดยใช้ ฺBracket เป็นตัวเคลื่อนฟัน) หรือ จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ Damon System...

  • จัดฟันโลหะแบบติดแน่น Metal Brace

    Metal braces เป็นการจัดฟันโดยการติดเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะที่มีคุณภาพ ไว้ที่ผิวฟันด้านนอกของฟัน แล้วใส่ลวดผ่านเครื่องมือเหล่านี้ เพื่อทำการเคลื่อนฟันและเรียงฟันให้สวยงาม วิธีนี้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่น วัยเริ่มทำงาน ตลอดจน คนไข้ทั่วไป เนื่องจากมีสีมากมายที่มีให้เลือกตามความพอใจของผู้ติดเครื่องมือจัดฟัน...