Back to Top
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (+66) 080-900-9100
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : (+66)80-900-9100
 

จัดฟัน DAMON

  • จัดฟัน

    ทางศูนย์ทันตกรรมเด็นทัล แพลนเน็ต ได้มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับ ด้านทันตกรรม ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้น เช่น เลเซอร์เพื่อ การจัดฟัน จะสามารถช่วยให้จัดฟัน เสร็จเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยรักษา หลังจากการใส่รากฟันเทียม ทำให้ตัว IMPLANT สมานกับกระดูกเร็วขึ้น และช่วยลด อาการบวม หลังจากการผ่าฟันคุด, การจัดฟันแบบใส ไร้เหล็ก (Invisalign) ซึ่งเป็นการจัดฟัน ที่ดีที่สุดใน กลุ่มการจัดฟัน แบบไม่เห็น เครื่องมือ, การ X-Ray OPG (Orthopantomogram) และเทคโนโลยีอื่นๆ อีกมากมาย...

  • จัดฟัน In-Ovation Braces

    การจัดฟันด้วยเครื่องมือ In-Ovation R  เป็นการจัดฟันชนิดหนึ่งในกลุ่ม Self-Ligate (การเคลื่อนฟันโดยใช้ ฺBracket เป็นตัวเคลื่อนฟัน) หรือ จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ Damon System...

  • จัดฟันดามอน Damon

    การจัดฟันทั่วไปนั้น บ่อยครั้งที่ต้องการการถอนฟันที่มีสุขภาพดี หรือต้องใช้ palatal expanders เพื่อเพิ่มช่องว่างของฟัน ซึ่งการจัดฟันทั่วไปนั้นคนไข้มักจะประสบกับความไม่สะดวกสบายระหว่างการจัดฟัน ใช้เวลานาน และยังได้รูปของฟันในลักษณะที่ไม่สมบูรณ์ การจัดฟันแบบ Damon เป็นการจัดฟันแบบใหม่สำหรับคนไข้ที่ต้องการการจัดฟัน ที่ใช้แรงยึดดึงเพียงเล็กน้อย...