Back to Top
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (+66) 080-900-9100
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : (+66)80-900-9100
 

ทำครอบฟัน

 • ครอบฟัน

  เป็นการบูรณะฟัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับฟันธรรมชาติให้ใช้บดเคี้ยวอาหารได้ตามปกติ มักทำกับฟันที่ผุมากๆ หลายด้าน หรือสูญเสียเนื้อฟันไปมากจนอุดไม่อยู่ หรือฟันที่แตกหักหรือสึกมากๆ เนื่องจากการบดเคี้ยวหรือจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้อาจทำครอบฟันเพื่อเพิ่มความสวยงาม เช่น ในคนที่มีฟันหน้าที่สีฟันผิดปกติ เช่น ฟันที่ดำหรือคล้ำมากๆ เนื่องจากยาพวกเตตร้าไซคลิน...

 • ทันตกรรมบูรณะ

  ทันตกรรมบูรณะ (Operative Dentistry)

  สาขาหนึ่งของทันตกรรมเฉพาะทางว่าด้วยการป้องกัน การรักษาความผิดปกติของโครงสร้างฟันอันได้แก่ ผิวฟันเคลือบฟัน (Enamel) และ เนื้อฟัน (Dentine) บางส่วน ที่ไม่ต้องถึงกับการบูรณะทั้งตัวฟัน การรักษาด้านนี้จะช่วยให้สามารถบูรณะฟันให้กลับมามีรูปร่างที่เหมาะสม และการทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมของช่องปาก การรักษาที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมบูรณะ ได้แก่ การรักษาฟันผุ ฟันที่มีการสร้างตัวผิดปกติ ทั้งในเรื่องของสี และ/หรือรูปร่าง การปรับปรุงหรือแทนที่วัสดุบูรณะเก่าที่มีความผิดปกติ...

 • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม 

  ศัลยกรรมเหงือกประเภทนี้เป็นการตกแต่งรูปร่างของ เหงือกที่แข็งแรงรอบๆ ฟันให้ดูสวยงามขึ้น หากบุคคลมีอาการฟันร่นหรือเหงือกถูกดันออกจากฟัน ก็สามารรักษาได้ด้วยวิธีนี้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้การปลูกถ่ายเหงือกในการรักษาได้โดยการนำเนื้อเยื่อของเพดานปาก (ซึ่งเรียกว่ากราฟต์) มาเย็บติดด้านข้างของฟันที่ร่นทั้งสองข้าง ...