Back to Top
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (+66) 080-900-9100
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : (+66)80-900-9100
 

รักษารากฟันแล้วครอบฟัน

 • การรักษารากฟัน

  การรักษารากฟันคือ การตัดโพรงประสาทฟัน หรือเนื้อเยื่อขนาดเล็กที่อยู่ใจกลางฟัน ซึ่งเมื่อโพรงประสาทฟันที่ถูกทำลาย อักเสบ หรือตายถูกตัดออก พื้นที่ส่วนที่เหลือก็จะถูกทำความสะอาด จัดรูปทรง และอุด กระบวนการนี้จะเป็นการปิดคลุมรากฟัน เมื่อหลายปีก่อน ฟันที่มีโพรงประสาทฟันอักเสบจะต้องถูกถอนออก แต่ในปัจจุบัน การรักษารากฟันจะช่วยรักษาฟันไว้ได้...

 • ครอบฟัน

  เป็นการบูรณะฟัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับฟันธรรมชาติให้ใช้บดเคี้ยวอาหารได้ตามปกติ มักทำกับฟันที่ผุมากๆ หลายด้าน หรือสูญเสียเนื้อฟันไปมากจนอุดไม่อยู่ หรือฟันที่แตกหักหรือสึกมากๆ เนื่องจากการบดเคี้ยวหรือจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้อาจทำครอบฟันเพื่อเพิ่มความสวยงาม เช่น ในคนที่มีฟันหน้าที่สีฟันผิดปกติ เช่น ฟันที่ดำหรือคล้ำมากๆ เนื่องจากยาพวกเตตร้าไซคลิน...

 • ทันตกรรมทั่วไป

  การตรวจรักษาภายในช่องปาก การวิเคราะห์รักษาทางทันกรรมต่างๆ ให้คำแนะนำและวางแนดูแลการรักษา
  การพิมพ์ปาก ทำโมเดลฟัน การเอ็กซเรย์ฟัน
   ขูดหิน ปูน ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์...

 • ทันตกรรมบูรณะ

  ทันตกรรมบูรณะ (Operative Dentistry)

  สาขาหนึ่งของทันตกรรมเฉพาะทางว่าด้วยการป้องกัน การรักษาความผิดปกติของโครงสร้างฟันอันได้แก่ ผิวฟันเคลือบฟัน (Enamel) และ เนื้อฟัน (Dentine) บางส่วน ที่ไม่ต้องถึงกับการบูรณะทั้งตัวฟัน การรักษาด้านนี้จะช่วยให้สามารถบูรณะฟันให้กลับมามีรูปร่างที่เหมาะสม และการทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมของช่องปาก การรักษาที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมบูรณะ ได้แก่ การรักษาฟันผุ ฟันที่มีการสร้างตัวผิดปกติ ทั้งในเรื่องของสี และ/หรือรูปร่าง การปรับปรุงหรือแทนที่วัสดุบูรณะเก่าที่มีความผิดปกติ...