X-RAY DIGITAL

X-RAY DIGITAL

X-RAY DIGITAL 

Digital X-ray 


การถ่ายภาพรังสี นับเป็นขั้นตอนสำคัญอันหนึ่งในการตรวจวิเคราะห์โรคและรักษาทาง ทันตกรรมเพื่อการวิเคราะห์ และวางแผนการรักษาที่แม่นยำ ด้านทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมรากเทียมทันตกรรมรักษาราก รวมถึงงานศัลยศาสตร์ช่องปาก 

เครื่องเอ็กซเรย์ฟันคอมพิวเตอร์พาโนราม่าและเซฟาโลแกรมแบบดิจิตอลความเร็วสูง ซึ่งใช้เวลาในการถ่ายภาพเพียง 6 วินาทีสำหรับแบบ Cephalo และ วินาทีสำหรับแบบ Panorama เครื่องจะทำการจับตำแหน่งภาพอัตโนมัติ โดยแสงของเครื่องจะทำการหาตำแหน่งที่ดีที่สุด โดยคนไข้ไม่ต้องขยับตัว 

ความสามารถในการแสดงผล และการปรับระดับ 

  1. สามารถปรับแสง และความคมชัดของภาพได้ 
  2. เส้นขอบภาพคมชัด 
  3. เห็นความแตกต่างระหว่างกระดูก และเนื้อเยื่อได้อย่างชัดเจน 
  4. สามารถวัดระยะของภาพได้ 
  5. ปรับมุมได้ 180 องศา หรือ 90 องศา สามารถกลับกระจกได้ทั้งซ้ายและขวา 
  6. ให้ภาพ 3 มิติ 
  7. สามารถบันทึกหรือทำเครื่องหมายลงบนภาพได้ 
  8. ลดปัญหาการซ้อนทับกันของภาพจากฟันซี่ข้างเดียว 
  9. ลดปัญหาการเกิดเงาจากขากรรไกร ซึ่งเหมาะแก่การวินิจฉัยพื้นที่กระดูกขากรรไกรได้ดี 
  10. สามารถมองเห็นภาพไซนัสได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 

เพื่อการวิเคราะห์ และวางแผนการรักษาที่แม่นยำ ด้านทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมรากเทียมทันตกรรมรักษาราก รวมถึงงานศัลยศาสตร์ช่องปาก